Hiemstra-Deinum.nl

Overig

Overige werkzaamheden,

Overige werkzaamheden,

Verder doen wij natuurlijk nog veel meer zoals;

Aanleggen walbeschoeiing,

Tuinaanleg(leveren grond/zand e.d.)

Hekkelen sloten,(ook Hemos hekkelen)


Klepelen bermen,

Legen beerputten,

Doorspuiten riolering,

 

Camera inspectie riool,

 

 

enz.enz.